Solistka: Jesenka Balic Zunic Orkiestra KORE Przedsionek Raju 2017